Veysel Göregen

Psikososyal Faaliyetler Müdürü

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 2019 yılında lisans diplomasını almıştır. Lisans süresinde Ankara Üniversitesi Psikoloji Öğrencileri Topluluğu’nun çeşitli birim ve etkinliklerinde aktif rol almıştır. Şizofreniye sahip bireylerin çalıştığı Mavi At Cafe ve bu kafede aktif olarak faaliyette bulunan Psişizofreni grubunda aktif rol almış ve her yıl düzenlenen sempozyum ve kongrelerin yürütme kurullarında bulunmuştur. Zorunlu stajını Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Sincan Sağlıklı Yaşam Merkezi ve KETEM’de yapmıştır. Gönüllü stajlar kapsamında 2018 yazında Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Kriz ve Travma Araştırmaları Laboratuvarı’nda , 2019 yılında da mülteci alanında çalışan çeşitli sivil toplum kurumlarında yapmıştır. Bu kurumlarda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, psikososyal destek birimlerinin farkındalık eğitimi ve koruma çalışmalarını yürütmüştür.

vgoregen@haged.org

Zeynep Hazal Tuzluca

Sosyal Araştırmalar ve Saha Faaliyetleri Koordinatörü

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış olup, aynı üniversitede sosyoloji yüksek lisansına devam etmektedir. Öğrencilik döneminde kadın çalışmaları ve toplumsal araştırma faaliyetleri alanında aktif görev almıştır. AB Projelerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimcisi olarak görev almıştır. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında Gençlik, Kadının Güçlendirilmesi, Mülteci Çalışmaları kapsamında gönüllülük faaliyetleri yürütmüştür. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA 2018) kapsamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde saha faaliyeti yürütücülüğü yapmıştır. Yine Sivil Toplum Kuruluşlarında Mülteciler odaklı Vaka Yönetimi, Koruma/Himaye birimlerinde tam zamanlı olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans çalışması kapsamında mülteci/sığınmacılar ve göç sosyolojisi alanında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

zhtuzluca@haged.org

Berfin Güneş

Psikososyal Faaliyetler Koordinatörü

Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış olup, aynı üniversitede Genel Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.Eş zamanlı olarak 2.üniversite olarak Sosyoloji bölümü lisans eğitimi devam etmektedir. Öğrencilik yıllarında üniversite bünyesinde Sosyal Bilimler Topluluğu’nun kurucu üyelerindendir. Topluluk ile birlikte etkin faaliyetler ve eğitimlerin yürütülmesinde aktif rol oynamıştır. Eğitim yılları içerisinde çocuk gelişimi, ruh sağlığı ve hastalıkları üzerine uzman eğitimlerini ve nöropsikolojik test eğitimlerini  tamamlamıştır. Staj sürecini Gazi Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Yataklı Servisi’nde tamamlamıştır. 2018 yılından itibaren Sivil Toplum Kuruluşları’nda  mültecilere yönelik Psikososyal Destek hizmeti vermektedir. Öğrencilik yıllarından beri çalışma hayatını devam eden GÜNEŞ; mesleki hayatına Sivil Toplum Kuruluşlarında  mülteci odaklı devam etmektedir.

bgunes@haged.org

Yiğit Kılıç

Sosyal Araştırmalar ve Saha Faaliyetleri Koordinatörü

Üniversite öğrenimim sırası ve sonrasında sıkça gönüllülük çalışmalarına katılmakla beraber bu anlamda özellikle mülteci faaliyetlerine katıldı.Sahada farkındalık çalışmaları,hak temelli savunuculuk ve hizmetlere erişimin iyileştirilmesi faaliyetleri çerçevesinde gerek üniversitede gerekse farklı sivil toplum kurumlarında gönüllülük hizmetlerinde bulundu.Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık bölümünü tamamlayan Yiğit Kılıç yüksek lisans için mülteci alanında çalışmayı planlamaktadır. İngilizce bilmektedir.

ykilic@haged.org

D. Fatma Dağtekin

Saha Araştırmaları Uzmanı

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Öğrencilik döneminde hem gönüllü hem profesyonel olarak mültecilerin koruma ve himaye projelerinde çocuk koruma, mültecilerin temel hakları, eğitim sorunları, cinsiyete dayalı şiddet alanlarında aktif çalışmalar yapmıştır. Saha çalışmalarıyla vakaya ulaşma vakayı sisteme ekleme gereklilik durumlarında yönlendirmeler yapma konusunda deneyimi vardır. Bunun yanında AB ve ulusal hibe programları proje hazırlama eğitimi almıştır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.

dfdagtekin@haged.org