Çalışmalarımızı yürütürken insan haklarını gözeten, eşitlikçi, şeffaf, hesap verilebilir, bütüncül yaklaşıma sahip, ayrımcılık gözetmeyen, tarafsız ve zarar vermeme ilkesi çerçevesinde bir yol izlemekteyiz.

Bu çerçevede temel misyonumuz hassas grupların entegrasyonu ve güçlendirilebilirlikleri bağlamında inovatif çözümler üretmek ve teknolojiyi sivil toplum alanında aktif kullanılan bir araç haline getirmektir.