GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI DUYURUSU

HASSAS GRUPLARIN ENTEGRASYONU DERNEĞİ (IVA-HAGED) SAYIN ÜYELERİNE DUYURULUR

Derneğimizin 01.12.2021 Tarihinde Saat 16:00’da Yücetepe Mah. Ordular Sok. No:3/10(F) Anıttepe/Çankaya/ANKARA adresinde olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 16.01.2021 Tarihinde Saat 16:00’da ve aynı yerde aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM:

1-Açılış

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

3-Divan Kurulu Seçimi (1 Başkan 2 Üye)

4-Açılış Konuşması

5-Geçici Yönetim Kurulu Raporunun Okunması

6-Varsa Tüzük Değişikliği ve Diğer Önerilerin Görüşülmesi

7-Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi

8-Dilek ve Temenniler

9-Kapanış