GKGSP

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Göçmen Kaçakçılığı Faaliyetleri: Kaçakçılığın Güvenlik, Sosyolojik ve Psikolojik Boyutlarıyla İnsani Alandaki İzdüşümlerinin İncelenmesi

STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi), Sivil Toplum Örgütü – Akademi İşbirliği Projesi kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademik danışmanlığında göçmen/insan kaçakçılığının insani boyutunun güncel durumunun izlenmesi planlanmaktadır.

Göçmen/insan kaçakçılığı olgusunun gerek insani boyutu, gerek var olan hizmetlerin iyileştirilmesi, gerekse de araştırma boyutlarıyla mevcut durumunu ortaya koymak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda proje çerçevesi içerisinde bütün dünyada artmakta olan göçmen kaçakçılığı olgusunun Türkiye ayağının incelenecek, kaçak göçmenlerin geliş rotaları, sınır geçişleri, yola çıkma sebepleri ve yolculuk sırasındaki psikolojik durumları da araştırılacaktır. Uluslararası işbirliğine bilgi sağlanmasını ve meselenin insani hizmetler ve güvenlik boyutunda ileride yapılacak olan çalışmalar için ışık tutması hedeflenmektedir.

SONUÇ

Türkçe proje raporunu indirin (PDF 3,9mb)

İngilizce proje raporunu indirin (PDF 2.8mb)