Göçün Karanlık Yüzü

IVA-HAGED tarafından yürütülen insan hakları izleme projesi kapsamında düzensiz göç yolculuğuna dair detaylı bir çalışma yürütülmüştür. Görüşülen kişilerin göç yolculukları derinlemesine görüşmeler ile irdelenerek yaşanan hak ihlallerine ışık tutulmak istenmiştir. Yapılan görüşmeler doğrultusunda Suriye’den ve Afganistan’dan gelen göçmenlerin spesifik yol hikayelerine odaklanılmıştır. Yolda yaşanan insan haklarına aykırı muameleler ve yol şartları da gün yüzüne çıkartılarak, konuya dair hem onarıcı hem de önleyici politikalar oluşturulması için çalışılmasının önemi ortaya konulmak istenmiştir.

‘Göçün Karanlık Yüzü: Düzensiz Göç Yolculuğuna Dair Hak İhlallerinin İzlenmesi’ Projesi kapsamında Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesine Uyumun İzlenmesi için, Etkiniz AB Programı destekleriyle hayata geçirilmiştir.

SONUÇ

Göçün Karanlık Yüzü Çekimleri (YouTube)

Türkçe proje raporunu indirin (PDF 1mb)

İngilizce proje raporunu indirin (PDF 1mb)